Những Điều Cần Khảo Sát Khi Lắp Đặt Internet Leased Lines

Những Điều Cần Khảo Sát Khi Lắp Đặt Internet Leased Lines

05/29/2018

Khi bạn so sánh giá Internet Leased Line cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể nhận thấy rằng báo giá “Tùy thuộc vào việc khảo sát”. Vậy chính xác “Việc khảo sát” có ý nghĩa gì?
Giá mà một nhà cung cấp Internet Leased Line báo giá cho doanh nghiệp sẽ dựa trên những gì nhà cung cấp cài đặt dựa trên tổng chi phí trên thông tin đã được cung cấp. Tuy nhiên, trong những giai đoạn đầu, một nhà cung cấp thường sẽ không có tất cả các thông tin mà họ yêu cầu để đưa ra một mức giá nhất định cho doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao một cuộc khảo sát toàn diện sẽ cần phải được thực hiện trước khi cài đặt.

 

Hãy bắt đầu bằng cách trả lời câu hỏi ‘Internet Leased Line là gì ?’. Internet Leased Line là giải pháp Kênh thuê riêng trên hạ tầng cáp quang, cung cấp đường truyền Internet cho các Tập đoàn, Tổng công ty, cơ quan Bộ ban ngành hay tổ chức có nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao, ổn định, các kênh truyền số liệu bảo mật. Một cuộc khảo sát có bao nhiêu công việc cần phải kết nối doanh nghiệp của bạn với mạng này. Công việc có thể là nội bộ và bên ngoài, tùy thuộc vào vị trí.

Tin tốt là hầu hết các doanh nghiệp sẽ nằm trong các khu vực có mạng dữ liệu dung lượng cao hiện có, có nghĩa là hầu hết các công việc cần phải có kết nối mạng. Doanh nghiệp ở nhiều khu vực nông thôn có thể thấy rằng không có mạng phù hợp hoặc mạng hiện tại không có thêm dung lượng.

Nếu bạn thấy mình trong tình huống này, đừng hoảng sợ! Vẫn có thể có Internet Leased Line được cài đặt cho doanh nghiệp của bạn. Sau cuộc khảo sát, nhà cung cấp của bạn sẽ thông báo cho bạn về những công việc xây dựng cần phải thực hiện để có thể kết nối cho bạn, và sẽ cung cấp báo giá về chi phí xây dựng (ECC). Tại thời điểm này, bạn có thể quyết định có nên tiếp tục với đơn đặt hàng hay không.

‘Việc khảo sát’ có nghĩa là có thể có thêm phí ECC trên giá cài đặt được trích dẫn, tùy thuộc vào kết quả khảo sát. Một nhà cung cấp không thể chắc chắn 100 phần trăm những gì có thể cần phải được thực hiện tại thời điểm trích dẫn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bất kỳ sự khác biệt nào so với giá niêm yết sẽ không đáng kể, do đó, có thể nói rằng giá Internet Leased Line được trích dẫn là một đại diện khá tốt về tổng chi phí.

 

Bài viết liên quan

    Chia sẻ cảm nghĩ