DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU

Saki Corp

Giải pháp trao đổi dữ liệu an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Dịch vụ Truyền số liệu mang đến cho doanh nghiệp giải pháp kết nối các chi nhánh lại với nhau nhằm mục đích trao đổi dữ liệu nội bộ được bảo mật và hiệu quả.

Saki Corp

An toàn và bảo mật

Dịch vụ truyền số liệu kết nối các chi nhánh của doanh nghiệp thành mạng nội bộ riêng nên dữ liệu được trao đổi một cách bảo mật giữa các chi nhánh, không thể bị truy cập bởi các tổ chức bên ngoài doanh nghiệp.

Saki Corp

Hữu dụng

Doanh nghiệp bạn có thể triển khai các hệ thống thông trao đổi thông tin liên lạc chất lượng cao giữa các chi nhánh như: điện thoại VoIP, Hội nghị trực tuyến (Video Conferencing) … dựa trên các đường truyền số liệu nhằm tiết kiệm chi phí điện thoại, chi phí đi lại … cho doanh nghiệp. Ngoài ra dựa trên các đường truyền số liệu, doanh nghiệp có thể quản lý một cách tập trung. Tất cả nhân viên, dù đang ở chi nhánh nào, cũng đều có thể tiếp cận các tài nguyên chung của công ty như: truy cập Internet, thư điện tử, dữ liệu kế toán, các kế hoạch và hệ thống quản lý khách hàng, cơ sở dữ liệu và tài liệu điện tử theo chính sách của doanh nghiệp.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tốt cho phép việc kết nối rất nhanh các bộ phận của công ty với mạng thông tin chung bất kể khoảng cách giữa các bộ phận. Chúng tôi chịu trách nhiệm chăm sóc tất cả các vấn đề kỹ thuật – từ việc lựa chọn thiết bị đến giám sát hoạt động

An toàn

Thời hạn hợp đồng: tối thiểu 12 tháng

Chấm dứt hợp đồng: Bằng văn bản, 30 ngày trước khi kết thúc hợp đồng.

Thanh toán linh hoạt: Hàng tháng, trả trước 6 tháng, 12 tháng…

Cảm ơn quý vị đã nghé thăm website MTT, để được tư vấn giải pháp phù hợp mạng lại lợi ích cho doanh nghiệp bạn.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI