DOMAIN & HOSTING

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN VIỆT NAM Lệ phí đăng ký (không chịu thuế) Phí duy trì (không chịu thuế) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT) Phí chuyển đổi nhà cung cấp
Phí duy trì (không chịu thuế) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)
.vn 200.000 350.000 200.000 100.000 350.000 100.000
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200.000 250.000 200.000 100.000 250.000 100.000
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 150.000 200.000 100.000 150.000 100.000
.vn có 1 ký tự 200.000 40.000.000 200.000 100.000 40.000.000 100.000
.vn có 2 ký tự 200.000 20.000.000 200.000 100.000 20.000.000 100.000
.name.vn 30.000 30.000 20.000 30.000 20.000 20.000
Tên miền tiếng Việt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

TÊN MIỀN QUỐC TẾ PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ
.com Miễn phí 290.000
.net Miễn phí 299.000
.biz Miễn phí 369.000
.info Miễn phí 369.000
.us Miễn phí 270.000
.org Miễn phí 280.000
.tv Miễn phí 949.000
.mobi Miễn phí 449.000
.cc Miễn phí 719.000
.in Miễn phí 499.000
.co.in, .net.in, org.in Miễn phí 299.000
.me Miễn phí 599.000
.com.tw, .net.tw, .org.tw, .tw Miễn phí 929.000
.asia Miễn phí 369.000
.eu, .name Miễn phí 339.000
.ws (2 ký tự) Miễn phí 30.000.000
.ws (3 ký tự) Miễn phí 17.000.000
.ws (4 ký tự trở lên) Miễn phí 599.000
.tel Miễn phí 309.000
.co Miễn phí 735.000
.com.co, .net.co, .nom.co Miễn phí 735.000
.co.uk, .me.uk, .org.uk Miễn phí 289.000
.xxx Miễn phí 3.650.500
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz Miễn phí 259.000
.top Miễn phí 477.000
.club Miễn phí 401.000
.sg, .com.sg Miễn phí 2.178.000
.email Miễn phí 573.000
.photography Miễn phí 573.000
.photos Miễn phí 573.000
.international Miễn phí 573.000
.systems Miễn phí 573.000
.today Miễn phí 573.000
.solutions Miễn phí 573.000
.center Miễn phí 573.000
.support Miễn phí 573.000
.technology Miễn phí 573.000
.tips Miễn phí 573.000
.company Miễn phí 573.000
.equipment Miễn phí 573.000
.gallery Miễn phí 573.000
.graphics Miễn phí 573.000
.lighting Miễn phí 573.000
.management Miễn phí 573.000
.education Miễn phí 573.000
.institute Miễn phí 573.000
.photo Miễn phí 573.000
.ventures Miễn phí 1.510.000
.holdings Miễn phí 1.492.000
.diamonds Miễn phí 1.510.000
.voyage Miễn phí 1.510.000
.careers Miễn phí 1.510.000
.recipes Miễn phí 1.510.000
.limo Miễn phí 1.528.000
.cool Miễn phí 867.000
.site Miễn phí 845.000
.space Miễn phí 257.000
.online Miễn phí 1.286.000
.care Miễn phí 867.000
.cheap Miễn phí 867.000
.ceo Miễn phí 2.300.000
.bar Miễn phí 2.242.000
.click Miễn phí 330.000
.xyz Miễn phí 330.000
.audio Miễn phí 4.446.000
.website Miễn phí 624.000
.gift Miễn phí 588.000
.cash Miễn phí 867.000
.ink Miễn phí 845.000
.properties Miễn phí 867.000
.wiki Miễn phí 845.000
.works Miễn phí 867.000
.wtf Miễn phí 867.000
.zone Miễn phí 867.000
.bike Miễn phí 867.000
.events Miễn phí 867.000
.church Miễn phí 867.000
.exchange Miễn phí 867.000
.farm Miễn phí 867.000
.marketing Miễn phí 867.000
.media Miễn phí 867.000
.services Miễn phí 867.000
.estate Miễn phí 867.000
.house Miễn phí 867.000
.land Miễn phí 867.000
.like Miễn phí 390.000
.boutique Miễn phí 867.000
.cards Miễn phí 867.000
.catering Miễn phí 867.000
.christmas Miễn phí 2.241.000
.cleaning Miễn phí 1.510.000
.community Miễn phí 867.000
.deals Miễn phí 867.000
.discount Miễn phí 867.000
.fail Miễn phí 867.000
.fish Miễn phí 867.000
.gripe Miễn phí 867.000
.guide Miễn phí 867.000
.guitars Miễn phí 4.446.000
.hosting Miễn phí 13.266.000
.industries Miễn phí 867.000
.life Miễn phí 867.000