DOMAIN & HOSTING

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN VIỆT NAM Lệ phí đăng ký (không chịu thuế) Phí duy trì (không chịu thuế) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT) Phí chuyển đổi nhà cung cấp
Phí duy trì (không chịu thuế) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)
(Tiếng Việt) .vn (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 350.000 (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 100.000 (Tiếng Việt) 350.000 (Tiếng Việt) 100.000
(Tiếng Việt) .net.vn/ .com.vn/ .biz.vn (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 250.000 (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 100.000 (Tiếng Việt) 250.000 (Tiếng Việt) 100.000
(Tiếng Việt) .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn (Tiếng Việt) 120.000 (Tiếng Việt) 150.000 (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 100.000 (Tiếng Việt) 150.000 (Tiếng Việt) 100.000
(Tiếng Việt) .vn có 1 ký tự (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 40.000.000 (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 100.000 (Tiếng Việt) 40.000.000 (Tiếng Việt) 100.000
(Tiếng Việt) .vn có 2 ký tự (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 20.000.000 (Tiếng Việt) 200.000 (Tiếng Việt) 100.000 (Tiếng Việt) 20.000.000 (Tiếng Việt) 100.000
(Tiếng Việt) .name.vn (Tiếng Việt) 30.000 (Tiếng Việt) 30.000 (Tiếng Việt) 20.000 (Tiếng Việt) 30.000 (Tiếng Việt) 20.000 (Tiếng Việt) 20.000
(Tiếng Việt) Tên miền tiếng Việt (Tiếng Việt) 20.000 (Tiếng Việt) 20.000 (Tiếng Việt) 20.000 (Tiếng Việt) 20.000 (Tiếng Việt) 20.000

TÊN MIỀN QUỐC TẾ PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ
(Tiếng Việt) .com Miễn phí (Tiếng Việt) 290.000
(Tiếng Việt) .net Miễn phí (Tiếng Việt) 299.000
(Tiếng Việt) .biz Miễn phí (Tiếng Việt) 369.000
(Tiếng Việt) .info Miễn phí (Tiếng Việt) 369.000
(Tiếng Việt) .us Miễn phí (Tiếng Việt) 270.000
(Tiếng Việt) .org Miễn phí (Tiếng Việt) 280.000
(Tiếng Việt) .tv Miễn phí (Tiếng Việt) 949.000
(Tiếng Việt) .mobi Miễn phí (Tiếng Việt) 449.000
(Tiếng Việt) .cc Miễn phí (Tiếng Việt) 719.000
(Tiếng Việt) .in Miễn phí (Tiếng Việt) 499.000
(Tiếng Việt) .co.in, .net.in, org.in Miễn phí (Tiếng Việt) 299.000
(Tiếng Việt) .me Miễn phí (Tiếng Việt) 599.000
(Tiếng Việt) .com.tw, .net.tw, .org.tw, .tw Miễn phí (Tiếng Việt) 929.000
(Tiếng Việt) .asia Miễn phí (Tiếng Việt) 369.000
(Tiếng Việt) .eu, .name Miễn phí (Tiếng Việt) 339.000
(Tiếng Việt) .ws (2 ký tự) Miễn phí (Tiếng Việt) 30.000.000
(Tiếng Việt) .ws (3 ký tự) Miễn phí (Tiếng Việt) 17.000.000
(Tiếng Việt) .ws (4 ký tự trở lên) Miễn phí (Tiếng Việt) 599.000
(Tiếng Việt) .tel Miễn phí (Tiếng Việt) 309.000
(Tiếng Việt) .co Miễn phí (Tiếng Việt) 735.000
(Tiếng Việt) .com.co, .net.co, .nom.co Miễn phí (Tiếng Việt) 735.000
(Tiếng Việt) .co.uk, .me.uk, .org.uk Miễn phí (Tiếng Việt) 289.000
(Tiếng Việt) .xxx Miễn phí (Tiếng Việt) 3.650.500
(Tiếng Việt) Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz Miễn phí (Tiếng Việt) 259.000
(Tiếng Việt) .top Miễn phí (Tiếng Việt) 477.000
(Tiếng Việt) .club Miễn phí (Tiếng Việt) 401.000
(Tiếng Việt) .sg, .com.sg Miễn phí (Tiếng Việt) 2.178.000
(Tiếng Việt) .email Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .photography Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .photos Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .international Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .systems Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .today Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .solutions Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .center Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .support Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .technology Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .tips Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .company Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .equipment Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .gallery Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .graphics Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .lighting Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .management Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .education Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .institute Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .photo Miễn phí (Tiếng Việt) 573.000
(Tiếng Việt) .ventures Miễn phí (Tiếng Việt) 1.510.000
(Tiếng Việt) .holdings Miễn phí (Tiếng Việt) 1.492.000
(Tiếng Việt) .diamonds Miễn phí (Tiếng Việt) 1.510.000
(Tiếng Việt) .voyage Miễn phí (Tiếng Việt) 1.510.000
(Tiếng Việt) .careers Miễn phí (Tiếng Việt) 1.510.000
(Tiếng Việt) .recipes Miễn phí (Tiếng Việt) 1.510.000
(Tiếng Việt) .limo Miễn phí (Tiếng Việt) 1.528.000
(Tiếng Việt) .cool Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .site Miễn phí (Tiếng Việt) 845.000
(Tiếng Việt) .space Miễn phí (Tiếng Việt) 257.000
(Tiếng Việt) .online Miễn phí (Tiếng Việt) 1.286.000
(Tiếng Việt) .care Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .cheap Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .ceo Miễn phí (Tiếng Việt) 2.300.000
(Tiếng Việt) .bar Miễn phí (Tiếng Việt) 2.242.000
(Tiếng Việt) .click Miễn phí (Tiếng Việt) 330.000
(Tiếng Việt) .xyz Miễn phí (Tiếng Việt) 330.000
(Tiếng Việt) .audio Miễn phí (Tiếng Việt) 4.446.000
(Tiếng Việt) .website Miễn phí (Tiếng Việt) 624.000
(Tiếng Việt) .gift Miễn phí (Tiếng Việt) 588.000
(Tiếng Việt) .cash Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .ink Miễn phí (Tiếng Việt) 845.000
(Tiếng Việt) .properties Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .wiki Miễn phí (Tiếng Việt) 845.000
(Tiếng Việt) .works Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .wtf Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .zone Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .bike Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .events Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .church Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .exchange Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .farm Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .marketing Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .media Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .services Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .estate Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .house Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .land Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .like Miễn phí (Tiếng Việt) 390.000
(Tiếng Việt) .boutique Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .cards Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .catering Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .christmas Miễn phí (Tiếng Việt) 2.241.000
(Tiếng Việt) .cleaning Miễn phí (Tiếng Việt) 1.510.000
(Tiếng Việt) .community Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .deals Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .discount Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .fail Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .fish Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .gripe Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .guide Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .guitars Miễn phí (Tiếng Việt) 4.446.000
(Tiếng Việt) .hosting Miễn phí (Tiếng Việt) 13.266.000
(Tiếng Việt) .industries Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000
(Tiếng Việt) .life Miễn phí (Tiếng Việt) 867.000