MÁY CHỦ ẢO (ISERVER)

DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢOISERVER

BRONZE

đ350.000

/tháng

 • 1 vCPU
 • 2 GB Ram
 • 40 GB SSD
 • 01 IP Public
 • Băng thông Shared
 • Truyền tải dữ liệu Unlimited
 • 24/7 Full Support

SILVER

đ650.000

/tháng

 • 2 vCPU
 • 4 GB Ram
 • 80 GB SSD
 • 01 IP Public
 • Băng thông Shared
 • Truyền tải dữ liệu Unlimited
 • 24/7 Full Support

GOLD

đ710.000

/tháng

 • 4 vCPU
 • 4 GB Ram
 • 80 GB SSD
 • 01 IP Public
 • Băng thông Shared
 • Truyền tải dữ liệu Unlimited
 • 24/7 Full Support

DIAMOND

đ1,100,000

/tháng

 • 4 vCPU
 • 8 GB Ram
 • 120 GB SSD
 • 01 IP Public
 • Băng thông Shared
 • Truyền tải dữ liệu Unlimited
 • 24/7 Full Support

PLATINUM

đ1,700,000

/tháng

 • 4 vCPU
 • 12 GB Ram
 • 160 GB SSD
 • 01 IP Public
 • Băng thông Shared
 • Truyền tải dữ liệu Unlimited
 • 24/7 Full Support

SOD

đQuote

/tháng

 • On Demand vCPU
 • On Demand GB Ram
 • On Demand GB SSD
 • On Demand IP Public
 • Băng thông Shared
 • Truyền tải dữ liệu Unlimited
 • 24/7 Full Support

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Ổ cứng SSD dòng chuyên dụng cho Enterprise
Hạ tầng OpenStack tiên tiến với khả năng uptime đến 99.99%
Trả trước 6 tháng giảm 5%, Trả trước 12 tháng giảm 12%

DỊCH VỤ CỘNG THÊMISERVER

 • 01 vCPU
 • 50 GB SSD
 • 01 GB Ram
 • 01 IP Public
 • Giám sát hệ thống
 • Premium Support
 • Đưa dữ liệu lên Cloud
 • Tư vấn
 • Price (VND)
 • 80,000
 • 100,000
 • 50,000
 • 40,000
 • 100,000
 • Theo yêu cầu
 • Theo yêu cầu
 • Free
 • VAT 10%
 • 8,000
 • 10,000
 • 5,000
 • 4,000
 • 10,000
 • 10%
 • 10%
 • --
 • Total Price
 • 88,000
 • 110,000
 • 55,000
 • 44,000
 • 110,000
 • --
 • --
 • --